Zasady funkcjonowania rynku farmaceutycznego

Pierwszym czynnikiem determinującym rozwój przemysłu było usunięcie konkurencji jaką stanowiły naturalne metody leczenia. Strategia eliminacji medycyny naturalnej opiera się przede wszystkim na podkreślaniu braku skuteczności oraz jej archaiczności. Kolejnym jest zbudowanie u ludzi przeświadczenia, że tylko farmakologia może poprawić ich stan zdrowia i przynieść wymierne skutki. Nie bez znaczenia jest również rozbudowany system opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych, którego nie można sobie wyobrazić bez funkcjonowania w oparciu o przemysł farmaceutyczny i dystrybucje leków.

Potentaci farmaceutyczni nie mogliby istnieć bez współpracy z innym przemysłem np. chemicznym, czy zajmującym się wdrażaniem i udoskonalaniem nowych technologii

Dla zapewnienia sobie dominującej roli na rynku, wielkie międzynarodowe koncerny farmaceutyczne wykupują rodzimych producentów leków wraz z rozszerzaniem swojej ekspansji na inne kraje.