Reklamy leków

Reklama produktów leczniczych ma za zadanie informowanie i zachęcenie do nabywania leków a za cel stawia sobie zwiększanie konsumpcji, sprzedaży oraz ilości wypisywanych recept. Jak łatwo zauważyć, reklama to nie samo informowanie ale zbudowanie odpowiedniego, umyślnego przekazu nastawionego na wymierne korzyści, przede wszystkim materialne ale i także wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy.