Rynek dystrybucyjny leków w Polsce

Głównymi grupami biorącymi udział w dystrybucji leków są następujące podmioty:

Przedhutownicy- czyli wielkie hurtownie o zasięgu krajowym, które zaopatrują mniejsze hurtownie;

Hurtownicy- działający na określonym obszarze i obsługujący średnie i niewielkie firmy;

Detaliści i końcowi odbiorcy- np. apteki

Należy jednak zaznaczyć, że podział na podhurtowników i hurtowników zanika, bo część firm podhurtowniczych zajmuje się hurtem.

Wprawdzie proces prywatyzacji aptek i hurtowni farmaceutycznych w Polsce dobiegł końca, to jednak państwo posiada możliwość sterowania rentownością hurtowni, gdyż wyznacza marże na refundowane leki.

Kluczowym parametrem noty jakości obsługi

W dobie walki o rynek, gdzie konkurencja posiada silne zaplecze finansowe oraz jest zdeterminowana rosnącym na rynku popytem, dążenie do optymalizacji kosztów dystrybucji z wymaganiami klienta przesądza o istnieniu firmy. Kluczowym parametrem oceny jakości obsługi klienta jest czas realizacji zamówienia. Konkurencyjność zmusza dystrybutorów do nawet pięciokrotnego zaopatrywania aptek w ciągu dnia.

Nowoczesny rynek kapitałowy i rosnąca w siłę konkurencja zmusza dystrybutorów do poszukiwania nowych form dystrybucji leków oraz ich reklamy.

Obniża koszty, usprawnia

Upowszechnienie dostępu do Internetu sprawia, że coraz więcej firm zajmujących się dystrybucją korzysta z tej formy komunikacji z klientem. Nie tylko obniża to koszty, ale i usprawnia kontakt z odbiorcą. Przeprowadzanie transakcji przez Internet obniża koszty przeprowadzania rozmów telefonicznych oraz transportu- efektywniej wykorzystuje się przepływ informacji oraz zmniejsza częstotliwość dostaw.