Przemysł farmaceutyczny w Polsce

O dużym potencjale rodzimego rynku farmaceutycznego świadczy ilość spożywanych medykamentów, choć i tak pozostajemy w tyle za krajami Europy Zachodniej gdzie statystyczny Czech i Węgier wydają odpowiednio 72 i 80 dolarów to choćby w USA kwota ta jest kilkakrotnie wyższa. Warto jednak zaznaczyć, że o wzroście rynku nie decyduje ilość zakupywanych leków a ich cena

Ustawodawcy tłumaczą tym, że składniki

W Polsce największą barierą dla przemysłu farmaceutycznego stanowią skomplikowane i zbiurokratyzowane wymogi formalno-prawne oraz wysokie podatki i trudności z finansowaniem. Importowane leki są objęte zerową stawką celną, a z kolei import komponentów wykorzystywanych do produkcji leków objęty jest podatkiem. Ustawodawcy tłumaczą to tym, że składniki środków farmakologicznych wykorzystywane są także w przemyśle kosmetycznym.

Sposobem na poprawienie rentowności przemysłu farmaceutycznego może być transfer nowych technologii oraz zwiększenie produkcji nowych leków chronionych patentami.

Po przyjęciu do Unii Europejskiej producenci zostali zmuszeni dostosować się do rygorystycznych procedur, gdzie podstawową trudność stanowi ujednolicenie polskiego prawa z panującym w Unii Europejskiej. Jest to nie tylko długotrwałe, ale i wymaga od przedsiębiorców przeprowadzanie kosztownych modernizacji ich zakładów produkcyjnych.

Sytuacja nie jest beznadziejna, rozwiązaniem po części problemu może być konsolidacja branży farmaceutycznej, gdyż krajowi producenci nie posiadają wystarczających środków, aby rywalizować z potentatami farmaceutycznymi takimi jak np. Pfizer, GlaxoSmithkline czy Merck.

Pozyskanie inwestorów umożliwi łatwiejszy dostęp do wiedzy badawczo-rozwojowej, czy nowych technologii, która ze względu na wysokie koszty produkcji skróci czas ich wytworzenia.

Preparaty witaminowe, przeciwbólowe

Szansą dla krajowych przedsiębiorstw farmaceutycznych jest przeprofilowanie produkcji, skupienie się na lekach niszowych. Producenci mogą się skupić także na produkcji tych środków farmakologicznych, które w danym momencie cieszą się popularnością, jak np. preparaty witaminowe, czy przeciwbólowe.

Sytuacja na Polskim rynku farmaceutycznym, choć trudna i wymagająca od firm farmaceutycznych dynamizmu i kreatywności rokuje nadzieje na lepsze lata.

Wynalezienie leku już od dłuższego czasu jest długim procesem bez gwarancji zakończenia sukcesem. W ostatnich latach przemysł farmaceutyczny odstąpił od odkrywania nowych leków na drodze chemicznej, na rzecz biotechnologii. Biotechnologia wprowadza do tego procesu nowe dyscypliny naukowe jak identyfikacje genów i białek, dzięki tym zastosowaniom zwiększa się efektywność i pozytywne wyniki badań klinicznych.

Firmy farmaceutyczne podają, że wprowadzenie nowego leku to wydatek rzędu 3mld zł.

Badania kliniczne nie są tyko obszarem wielomilionowych zysków firm farmaceutycznych.. Uzyskane na ich drodze wyniki są publikowane na łamach naukowych czasopism i kongresów, umożliwiają rozwój medycyny i walkę z chorobami.