Aspekty reklamy

Podmioty, do których jest ona kierowana, czyli do opinii publicznej, lekarzy wystawiających recepty lub aptek, hurtowni trudniących się dystrybucją leków;

Skierowane są do wielkiej rzeszy

Formy działalności reklamy, które aby być skuteczne muszą być odpowiednio dostosowane do odbiorcy. Jeżeli skierowane są do szerokiej rzeszy konsumentów, to przekazywane są za pomocą środków masowego przekazu jak TV czy prasa, a w stosunku lekarzy za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, sponsorowanych spotkań i kongresów;

Zakazane kierowanie reklam leków do dzieci

Wymogiem formalnym reklamy jest założenie, aby nie wprowadzała ona w błąd odbiorcę a przedstawiała obiektywne informacje o leku. Zakazane jest kierowanie reklam leków do dzieci

Dodatkowo są niesprzeczne dyrektywą rady

Szczegółowe wytyczne reklamowania środków farmaceutycznych w Polsce są zawarte w aktach prawnych:

      • ustawie z dnia 6 września 2001r

    - Prawo farmaceutyczne oraz, wydanym na podstawie tejże ustawy, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie reklamy produktów leczniczych. Ponadto są one zgodne z dyrektywą Rady Unii Europejskiej z dnia 31 marca 1992r. w sprawie reklamy produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

    Znaczenie ma również, by osoby reklamujące

    Zakazowi reklamy podlegają produkty lecznicze niedopuszczone do sprzedaży w Polsce. Nie można przedstawiać także leków dostępnych tylko i wyłącznie na receptę oraz takich, które, są środkami odurzającymi lub psychotropowymi. Ważne jest także, aby osoby reklamujące nie były związane ze środowiskiem naukowców posiadających wykształcenie medyczne czy lekarzy.